Ponuda materijala

 1. betonsko rebrasto gvožđe
 2. betonsko glatko gvožđe
 3. betonsko gvožđe obrađeno
  • ispravljanje,sečenje,savijanje
  • izrada armaturnihkoševa
  • izrada stubova,dijafragmi,remenata
 4. Armaturne mreže
 5. Rezana građa- 24mm, 48mm, grede, štafla, letva
 6. Ekseri
 7. Paljena žica
 8. Vodootporni šper
 9. Cement
 10. Kreč
 11. Građevinski lepak